Contact Us

Contact Us
IFSA 2023 Secretariat

#403, Kwang Cheon Plaza,
Gumi-dong 7-2, Bundang-gu,
Seongnam-si, Korea

Tel & Fax: +82-31-716-2724
E-mail: sec@ifsa2023.org